Quốc gia làm giả nhiều nhất là Trung Quốc Quốc gia dùng đồ giả nhiều nhất phải chăng là Việt Nam? Ngay đến viên thuốc cấp cứu tai biến là An Cung