Vương bất lưu hành

Vương bất lưu hành dán tai

Còn hàng

80,000₫

Mỗi hộp 600 miếng dán.

Nếu không bị dính nước hay thấm mồ hôi ướt, thì có thể lưu lại hàng tuần trên tai

Phục vụ cho khoa nhĩ châm

-
+
Danh mục: .

Vương bất lưu hành dán tai

Phục vụ cho khoa nhĩ châm